Javni poziv za prijavu i sudjelovanje na usmenom nadmetanju za zakup kućica

 Javni poziv za prijavu i sudjelovanje na usmenom nadmetanju za zakup kućica

Javni poziv za prijavu i sudjelovanje na usmenom nadmetanju za zakup kućica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti trgovine tijekom održavanja manifestacije „Advent u Puli - L'avvento a Pola

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Pula Film Festivala donesene na 17. sjednici dana 20.10.2022. godine te usvojenog Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2022. godinu, Javna ustanova Pula Film Festival objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu i sudjelovanje na  usmenom nadmetanju za zakup kućica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti trgovine tijekom održavanja manifestacije „Advent u Puli – L’avvento a Pola“

I. Opće odredbe

Predmet nadmetanja je zakup montažnih drvenih kućica u  okviru održavanja manifestacije „Advent u PuliL’avvento a Pola“ na lokacijama Giardini, Trgu Portarata, Danteovom trgu i Parku grada Graza, u periodu od 26. studenog  2022. do 1. siječnja 2023. godine te na lokaciji Trg Forum u periodu od 3. prosinca 2022. do 8. siječnja 2023. godine.

Nadmetanje će se provesti usmenim nadmetanjem ponuditelja koje će se održati dana 11. studenog 2022. s početkom u 12:00 sati u prostorijama Kina Valli, Pula, Giardini 1.

Prijava sudjelovanja na usmenom nadmetanju  podnosi se organizatoru: Javna ustanova Pula Film Festival s naznakom „Za Advent u Puli  2022. – ne otvaraj“  poštom na adresu Uspon na Kaštel 2, 52100 Pula ili osobno u tajništvo Ustanove na istoj adresi, zaključno s 7. studenim 2022. u 12:00 sati, bez obzira na način dostave prijave sudjelovanja. Sadržaj prijave reguliran je točkom IV ovog javnog poziva.

II. Predmet zakupa, iznos zakupnine i radno vrijeme kućica

Na internetskoj stranici organizatora www.adventupuli.hr nalazi se raspored kućica sa kratkim opisom sadržaja manifestacije. Predmet zakupa, iznos zakupnine uvećan za pripadajući PDV i radno vrijeme kućica određuje se kako slijedi:

Lokacija TRG FORUM

Zakupci su dužni samostalno ukrasiti kućicu sukladno uputama Organizatora, odnosno temi lokacije.

Za lokaciju Forum tema kojom se Zakupci vode prilikom uređenja je SJEVERNI POL. Dozvoljena paleta boja sastoji se od bijele, plave, crvene i zlatne. Dozvoljena boja lampica: toplo bijela.

Organizator na svaku kućicu postavlja jednu zelenu girlandu s lampicama te dva fenjera bijele boje.

I) Jedna (1) drvena kućica oblika heksagon 8m2 H1

Djelatnost: ugostiteljstvo

Struja: 2 šuko priključka 16 A, do 6 kW ukupno

Početni iznos zakupnine:  9.500,00 kn (EUR 1.260,87)

II) Jedna (1) drvena kućica dimenzija 2m x 2m – M2

Djelatnost: ugostiteljstvo (fritule i druge vrste uštipaka, palačinke te druge slastice)

Struja: 2 šuko priključka 16 A, do 6 kW ukupno

Početni iznos zakupnine:  7.000,00 kn (EUR 929,06)

Obvezno radno vrijeme na navedenoj lokaciji:

Nedjelja-Četvrtak: od 9:00 h -22:00 h

Petak i Subota; od 9.00  h- 23:00 h

31.12.2022. – produženo do 02:00 1.1.2023.

Lokacija GIARDINI

Zakupci su dužni samostalno ukrasiti kućicu sukladno uputama Organizatora, odnosno temi lokacije.

Za lokaciju Giardini tema kojom se Zakupci vode prilikom uređenja je PAHULJICE. Dozvoljena paleta boja sastoji se od bijele, crvene i zlatne. Dozvoljena boja lampica: toplo bijela.

Organizator na svaku kućicu postavlja jednu zelenu girlandu s lampicama te dva fenjera bijele boje.

I) Jedna (1) drvena kućica oblika heksagon – H2

Djelatnost: ugostiteljstvo

Struja: 2 šuko priključka 16 A, do 6 kW ukupno

Početni iznos zakupnine: 8.000,00 kn (EUR 1.061,78)

II) Jedna (1) drvena kućica dimenzija 3m x 2m – S3

Djelatnost: ugostiteljstvo

Struja: 2 šuko priključka 16 A, do 6 kW ukupno

Početni iznos zakupnine: 7.000,00 kn (EUR 929,06)

III) Jedna (1) drvena kućica  dimenzija 2m x 2m – M10

Djelatnost: ugostiteljstvo

Struja: 2 šuko priključka 16 A, do 6 kW ukupno

Početni iznos zakupnine: 6.000,00 kn (EUR 796,34)

IV) Dvije (2) drvene kućice dimenzija 2m x 2m – M9 I M11

Djelatnost: trgovina / ugostiteljstvo

Struja: 2 šuko priključka 16 A, do 6 kW ukupno

Početni iznos zakupnine: 3.500,00 kn (EUR 464,53) za trgovinsku / 6.000,00 kn (EUR 796,34)  za ugostiteljsku

Obvezno radno vrijeme na navedenoj lokaciji:

Četvrtak – Subota; od 10.00 h -13.00 h i od 16.00 h -21.00 h max od 16.00 h -24-00 h

31.12.2022. – produženo do 02:00 1.1.2023.

Prednost na pozivu i licitaciji imaju natjecatelji za trgovinsku djelatnost, a ako se na poziv ne javi dovoljan broj natjecatelja trgovinske djelatnosti, licitaciji mogu pristupiti natjecatelji za ugostiteljsku djelatnost.

Lokacija TRG PORTARATA

Zakupci su dužni samostalno ukrasiti kućicu sukladno uputama Organizatora, odnosno temi lokacije.

Za lokaciju Trg Portarata tema kojom se Zakupci vode prilikom uređenja je NOTNI ZAPIS. Dozvoljena paleta boja sastoji se od bijele, crne i zlatne. Dozvoljena boja lampica: toplo bijela.

Organizator na svaku kućicu postavlja jednu zelenu girlandu s lampicama te dva fenjera bijele boje.

I) Dvije (2) drvene kućica dimenzija 4m x 3m – V1 I V2

Djelatnost: ugostiteljstvo

Struja: 2 šuko priključka 16 A, do 6 kW ukupno

Početni iznos zakupnine: 8.500,00 kn (EUR 1.128,14)

II) Jedna (1) drvena kućica dimenzija 3m x 2m – S2

Djelatnost: ugostiteljstvo

Struja: 2 šuko priključka 16 A, do 6 kW ukupno

Početni iznos zakupnine: 7.500,00 kn (EUR 995,42)

III) Jedna (1) drvena kućica dimenzija 2m x 2m – M8

Djelatnost: ugostiteljstvo

Struja: 2 šuko priključka 16 A, do 6 kW ukupno

Početni iznos zakupnine: 6.500,00 kn (EUR 862,70)

Obvezno radno vrijeme na navedenoj lokaciji:

od 10.00 h -13.00 h i od 16.00 h -21.00 h max od 16.00 h -24-00 h

31.12.2022. – produženo do 02:00 1.1.2023.

Lokacija DANTEOV TRG

Zakupci su dužni samostalno ukrasiti kućicu sukladno uputama Organizatora, odnosno temi lokacije.

Za lokaciju Danteov trg tema kojom se Zakupci vode prilikom uređenja je ZAČARANA ŠUMA. Dozvoljena paleta boja sastoji se od crne, tamno zelene i zlatne. Dozvoljena boja lampica: toplo bijela.

Organizator na svaku kućicu postavlja jednu zelenu girlandu s lampicama te dva fenjera bijele boje.

Dvije (2) drvene  kućice dimenzije 2mx2m – M6 I M7

Djelatnost: ugostiteljstvo

Struja: 2 šuko priključka 16 A, do 6 kW ukupno

Početni iznos zakupnine: 5.500,00 kn (EUR 729,98)

Obvezno radno vrijeme na navedenoj lokaciji:

od 10.00 h -13.00 h i od 16.00 h -21.00 h max od 16.00 h -24-00 h

31.12.2022. – produženo do 02:00 1.1.2023.

Lokacija PARK GRADA GRAZA

Zakupci su dužni samostalno ukrasiti kućicu sukladno uputama Organizatora, odnosno temi lokacije.

Za lokaciju Park grada Graza tema kojom se Zakupci vode prilikom uređenja je SVIJET BAJKI (Snježna kraljica, Orašar, Snjeguljica, Ivica i Marica, Pinokio). Dozvoljena paleta boja sastoji se od bijele, zlatne, crvene i zelena. Dozvoljena boja lampica: toplo bijela.

Organizator na svaku kućicu postavlja jednu zelenu girlandu s lampicama te dva fenjera bijele boje.

I) Jedna (1) drvena kućica dimenzije 3m x 2m – S1

Djelatnost: ugostiteljstvo

Struja: 2 šuko priključka 16 A, do 6 kW ukupno

Početni iznos zakupnine: 8.000,00 kn (EUR 1.061,78)

II) Jedna (1) drvena kućica dimenzije 2m x 2m – M4

Djelatnost: ugostiteljstvo

Struja: 2 šuko priključka 16 A, do 6 kW ukupno

Početni iznos zakupnine: 6.500,00 kn (EUR 862,70)

III) Dvije (2) drvene kućice dimenzije 2m x 2m – M3 I M5

Djelatnost: trgovina / ugostiteljstvo

Struja: 2 šuko priključka 16 A, do 6 kW ukupno

Početni iznos zakupnine: 3.500,00 kn (EUR 464,53)  za trgovinsku / 6.500,00 kn (EUR 862,70) za ugostiteljsku

Obvezno radno vrijeme na navedenoj lokaciji:

Svaki dan od 10.00 h -13.00 h i od 16.00 h -20.00 h max od 16.00 h -24-00 h

Prednost na pozivu i licitaciji imaju natjecatelji za trgovinsku djelatnost, a ako se na poziv ne javi dovoljan broj natjecatelja trgovinske djelatnosti, licitaciji mogu pristupiti natjecatelji za ugostiteljsku djelatnost

Ponuditelji su dužni uplatiti jamstveni polog u visini od 1.000,00 kn (EUR 132.72) na žiro-račun Pula Film Festivala (IBAN HR6123600001102685281, poziv na broj: OIB ponuditelja). Povrat jamstvenog pologa izvršit će se u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o izboru najbolje ponude, izuzev u slučaju najpovoljnijeg ponuditelja kojem će se polog računati kao jamstvo za slučaj štete. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude, odnosno ne pristupi sklapanju ugovora ili ne uplati ponuđeni iznos najkasnije do 18. studenog 2022.,  uplaćeni polog mu se neće vratiti.

Sva ponuda ugostiteljske i trgovačke djelatnosti   mora biti prikladna  božićno – novogodišnjem ugođaju.

III. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na usmenom nadmetanju imaju sve pravne i fizičke osobe s registriranom djelatnošću u RH koje nemaju dospjela nepodmirena dugovanja prema Gradu Puli, po bilo kojoj osnovi i koje su podnijele potpunu i pravovremenu prijavu za sudjelovanje u usmenom nadmetanju. Nakon ostvarivanja prava zakupa jedne drvene kućice,  ponuditelj gubi pravo daljnjeg sudjelovanja na usmenom nadmetanju.

IV. Sadržaj prijave

 Prijava mora sadržavati:

– ispunjenu Prijavnicu koja se preuzima na stranicama manifestacije www.adventupuli.hr

– dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti u RH: Izvod iz registra obrtnika, Izvod iz sudskog registra, rješenje o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, Statut udruge i rješenje Ureda državne uprave za udruge ili Izvod iz registra Udruge, potvrdu Komore za obavljanje određene djelatnosti s Izvodom iz upisnika poreznih obveznika nadležne Porezne uprave,

– za fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost presliku osobne iskaznice, a za pravne osobe presliku osobne iskaznice zakonskog zastupnika ili punomoćnika

– punomoć za zastupanje ukoliko prijavu podnosi punomoćnik, ovjerenu kod javnog bilježnika

– potvrdu Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Pule da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Gradu (ne stariju od 30 dana od dana objave Javnog poziva)

– potvrdu kojom se dokazuje da ostvaruje pravo prednosti iz točke VI ovog javnog poziva.(ukoliko ostvaruje)

– potvrda o uplati jamstvenog pologa

Podnošenjem valjane i potpune prijave smatrati će se da ponuditelji prihvaćaju početnu ponuđenu zakupninu uvećanu za pripadajući PDV  kao i ostale uvjete nadmetanja i zakupa propisane ovim Pozivom.

Podnošenjem  prijave koja sadrži njegove osobne podatke smatrati će se da je ponuditelj dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama Organizatora.

V. Provedba usmenog nadmetanja

Usmeno nadmetanje provodi Povjerenstvo za provođenje nadmetanja koje se sastoji od 3 (tri) predstavnika Organizatora.

Povjerenstvo uvodno otvara nadmetanje i utvrđuje broj zaprimljenih, pravovremenih i potpunih  prijava te u tom smislu donosi odgovarajuću odluku koju odmah objavljuje.

O tijeku nadmetanja vodi se zapisnik kojeg po okončanju  potpisuju članovi Povjerenstva i zapisničar, a ovjeravaju ga dva ovjerovitelja zapisnika koje između sebe izabiru nazočni ponuditelji.

Usmeno nadmetanje provodi se povećanjem usmene ponude.

Najmanji iznos povećanja usmene ponude za zakup iznosi 10% početne zakupnine.

Usmeno nadmetanje okončat će se po isteku dvije minute od davanja najpovoljnije ponude ili odustankom.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje ostalih uvjeta iz Javnog poziva sadrži i najviši iznos zakupnine.

Ako se za usmeno nadmetanje pojavi samo jedan ponuditelj, a ispunjava uvjete iz Javnog poziva Povjerenstvo utvrđuje njegovu ponudu u početnoj visini kao najpovoljniju.

Napuštanje prostorije u kojoj se održava nadmetanje i svaka razmjena informacija između ponuditelja i trećih osoba za vrijeme održavanja nadmetanja smatrat će se ometanjem tijeka nadmetanja i u tom slučaju Povjerenstvo za provedbu nadmetanja može donijeti odluku kojom takvog ponuditelja isključuje iz daljnjeg tijeka nadmetanja.

Po okončanju nadmetanja Povjerenstvo utvrđuje koja se ponuda smatra najpovoljnija te takvo utvrđenje unosi u zapisnik.

Nakon utvrđivanja najpovoljnije ponude Povjerenstvo utvrđuje želi li neki od nazočnih ponuditelja ostvariti svoje prvenstveno pravo uz prihvat najviše postignute zakupnine.

Ako ponuditelj koji dokaže da ostvaruje prvenstveno pravo, iskaže da to pravo želi ostvariti, njegova izjava unosi se u zapisnik, a takvu izjavu ponuditelj potpisuje.

Nakon utvrđivanja najpovoljnije ponude te eventualnog ostvarivanja prava prvenstva Povjerenstvo objavljuje odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja-zakupnika.

Organizator će odluku o izboru odabranih ponuditelja-Zakupnika objaviti na stranici Advent u Puli www.adventupuli.hr najkasnije do 14. studenog 2022. godine.

Protiv odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja – Zakupnika može se podnijeti prigovor Organizatoru u roku od tri (3) dana od dana objave Liste s odabranim ponuditeljima na internetskoj stranici manifestacije Advent u Puli, www.adventupuli.hr

 

VI. Pravo prednosti

Sukladno odredbi članka 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19), pravo prednosti na zaključivanje ugovora o zakupu drvenih kućica iz točke II ovog Poziva za obrtničku djelatnost, ako sudjeluju u nadmetanju i udovoljavaju uvjetima iz najpovoljnije ponude i prihvate najviši postignuti iznos zakupnine, imaju (prema slijedećem rasporedu):

 1. članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 2. hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata,
 3. dragovoljci iz Domovinskog rata,
 4. ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,
 5. braniteljske socijalno-radne zadruge za obavljanje registrirane djelatnosti koje su evidentirane u evidenciji braniteljskih socijalno-radnih zadruga koju vodi Ministarstvo ili koje su korisnice poticaja Ministarstva,
 6. djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ili
 7. osobe iz točaka a) do d) i f) članka 132. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koje su korisnici mirovine.

 

VII. Ostali uvjeti

1.Ugovor o zakupu

Zakupnik je dužan zaključiti Ugovor o zakupu s Organizatorom najkasnije do 20. studenog 2022. do kada je obvezan uplatiti i cjelokupni iznos zakupnine temeljem dostavljenog računa Organizatora.  Ukoliko Zakupnik do 20. studenog 2022. ne izvrši uplatu cjelovitog iznosa zakupa, smatrati će se da je odustao od Zakupa.

2.Radno vrijeme

Zakupnici kućica moraju poštivati propisano radno vrijeme. Za nepoštivanje radnog vremena Organizator može jednostrano raskinuti Ugovor o zakupu te zadržava uplaćeni iznos zakupnine. Kućice se, radi kvalitetne pripreme, mogu preuzeti od 23. studenog 2022. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, Zakupnik uz prethodnu konzultaciju s Organizatorom može zatvoriti prodaju.

 1. Obveze Organizatora

Organizator je dužan osigurati korištenje javne površine, bez naknade, montažu i demontažu kućice, električnu energiju, prigodnu glazbu i noćnog zaštitara.

 1. Obveze Zakupnika

 Zakupnici su dužnu ugovorenu djelatnost obavljati sukladno pozitivnim propisima RH i to djelatnost trgovine sukladno odredbama Zakona o trgovini i njegovim provedbenim propisima od kojih ističemo Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima, a koji se posebice odnose na prodaju robe izvan prodavaonica, a ugostiteljsku djelatnost sukladno odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, za obavljanje djelatnosti izvan ugostiteljskog objekta.

Zakupnici su dužni poštivati propise o javnom redu i miru, propise o komunalnom redu te obavljati djelatnost u duhu Božićnih i Novogodišnjih blagdana.

Zakupnici se obvezuju imati prikladne blagdanske cijene svih svojih proizvoda. Zakupnici kućica nemaju pravo postavljati dodatne predmete (stolovi, stolice, suncobrani, stalci, grijalice i dr.) bez suglasnosti Organizatora. Zakupnici se obvezuju osigurati prigodno uređenje objekta uz poštivanje uputa izvršnih organizatora. Personalizaciju lokacije moguće je samo uz predočenje idejnog rješenja i suglasnosti Organizatora. Ista se provodi o trošku Zakupca.

U slučaju da inspekcijski ili neki drugi nadzor nadležnih tijela utvrdi nepravilnosti u poslovanju zakupnika sajamske kućice Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za isto. Zakupnici su dužni svakodnevno održavati čistoću sajamske kućice i okolni prostor.

Zakupnici su dužni kućicu s pripadajućom opremom osloboditi od osoba i stvari nakon proteka vremena zakupa, a najkasnije do 2. siječnja 2023. godine odnosno na lokaciji Trg Forum  do 11. siječnja 2023. godine.

Zakupnicima je zabranjeno koristiti otvorenu površinu za šankove.

Zakupnicima nije dopušteno na vanjskim površinama ispred sajamske kućice postavljati vlastite uređaje i opremu bez prethodne suglasnosti Organizatora.

Zakupnicima nije dopušteno korištenje zvučnika za reproduciranje glazbe ni bilo kakvih drugih glazbenih nastupa jer će se glazba reproducirati s jednog mjesta u okviru adventskog programa.

U cilju provedbe mjera sprječavanja širenja virusa COVID-19 Zakupnik je dužan pridržavati se i obavljati djelatnost sukladno preporukama i mjerama Zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije i novih mjera Stožera civilne zaštite Organizator zadržava pravo izmjene načina i uvjeta rada, sukladno istima.

 1. Odgovornosti i raskid Ugovora

Organizator ne snosi odgovornost za obavljanje neregistrirane djelatnosti, neizdavanje računa, te za bilo koje drugo postupanje suprotno pozitivnim zakonskim propisima RH.

Zakupnicima je strogo zabranjeno na otvorenom prostoru korištenje otvorenog plamena i paljenje vatre, puštanje glazbe te davanje kućica u podzakup ili na korištenje trećim osobama.

U slučaju da Zakupnik postupa suprotno odredbama ovog Javnog poziva i Ugovora o zakupu, Organizator zadržava pravo jednostranog raskida Ugovora uz zadržavanje uplaćene zakupnine.

U slučaju oštećenja kućice Organizator ima pravo na naknadu štete sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, a Zakupnik gubi pravo na buduće prijave.

U slučaju da epidemiološka situacija izazvana širenjem virusa COVID-19 spriječi provedbu manifestacije i programa na Giardinima, Trgu Portarata, Trgu Forum, Danteovom trgu i Parku grada Graza Organizator zadržava pravo jednostranog raskida ugovora pod sljedećim uvjetima:

 • Obustava programa do 11.2022. – Organizator je dužan vratiti cjelokupni iznos zakupnine
 • Obustava programa između 11. i 20.12.2022. – Organizator je dužan vratiti 50% uplaćene zakupnine
 • Obustava programa nakon 12.2022. – Organizator zadržava ukupni iznos uplaćene zakupnine.

VIII. Detaljne informacije

Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti sve dodatne informacije putem e-mail-a: prijava@pulafilmfestival.hr.

Pula, 24. listopada 2022.

       Javna ustanova Pula Film Festival

ADVENT U PULI 2022.

Prijedlog programa po lokacijama:

1. FORUM

Na Trgu Forum predviđeno je postavljanje klizališta te ispred TZ Pula dvije drvene kućice i pripadajući visoki stolovi s razmakom za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. U nekoliko termina organizirati će se nastupi DJ.

2. GIARDINI

Na donjem dijelu Giardina predviđeno je postavljanje 6 drvenih kućica za obavljanje ugostiteljske/ trgovinske djelatnosti (2x2m, 3×2, heksagon), a ispred kule visoki stolovi i palete za sjedenje, te duž Giardina svjetleći ukrasi i zvučnici za reprodukciju glazbe.

3. TRG PORTARATA

Na Trgu Portarata predviđeno je postavljanje blok kućica (dvije po 4x3m) s pripadajućom terasom na poziciji terase ugostiteljskog objekta Rustica te nasuprot, prema početku Giardina jedna kućica 3x2m i jedna 2x2m za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Na dijelu Trga Portarata prema Usponu sv. Stjepana previđeno je postavljanje pozornice s kupolom, svjetleći bor na istoj poziciji kao i prijašnjih godina (kameni krug ispred stepenica) te zvučnici za reprodukciju glazbe. Na pozornici na Portarati planirano je realizirati 16 glazbenih nastupa – koncerata, subotom ujutro prigodni nastupi te u nekoliko termina plesni nastupi.

4. DANTEOV TRG

Na Danteovom trgu predviđeno je postavljanje 2 drvenih kućica veličine 2×2 za potrebe ugostiteljske djelatnosti, te visoki stolovi/bačve (s razmakom). Na ovoj lokaciji u periodu održavanja manifestacije, održati će se do 16 nastupa DJ-a.